มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > คณะวิศวะ มจพ. จัด 2 โครงการกระตุ้นความสนใจการเป็นนักประดิษฐ์ของเยาวชน
คณะวิศวะ มจพ. จัด 2 โครงการกระตุ้นความสนใจการเป็นนักประดิษฐ์ของเยาวชน
News Date31 สิงหาคม 2560

   อาจารย์ ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส  ผู้ช่วยคณบดีด้านนวัตกรรมและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัด 2 โครงการเพื่อเชิญชวนและกระตุ้นความสนใจการเป็นนักประดิษฐ์ของเยาวชน  การพัฒนาความรู้และทักษะในการนำไปใช้ประโยชน์จริง  การพัฒนาต่อยอด เช่น การสร้างหุ่นยนต์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาการทางด้านหุ่นยนต์ (Robot Academy) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  รายละเอียดดังนี้
  1. การแข่งขันโครงการจัดการแข่งขัน KMUTNB Micro-mechanism Robot Contest  
ชิงทุนการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันหุ่นยนต์ การพัฒนาความสามารถในการเป็นนักประดิษฐ์ และฝึกฝนนักศึกษาให้รู้จักการทำงานเป็นทีม     อาจารย์ ดร.อมรพันธุ์ เล่าให้ฟังว่า ตนเองได้เคยเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น พบว่ารูปแบบการแข่งขันเป็นที่น่าสนใจ และเยาวชนไทยจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมถึงรายละเอียดทางวิศวกรรมว่าขนาดที่เล็กลงส่งผลอย่างไร ความแม่นยำในการสร้างหุ่นยนต์นั้นมีความสำคัญอย่างไร เช่นเดียวกับการที่จะสร้างหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดเราจะสามารถจะใช้วัสดุอะไร ตลอดจนเทคนิคแนวคิดที่จะใช้ในการเอาชนะ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ในชื่อการแข่งขันว่า “KMUTNB Micro-mechanism Robot Contest 2017 (MRC)” มีการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ Sumo (Wrestling) Micro-Mechanism Robot (wired) การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ขนาดเล็ก (แบบมีสาย) และ Boastful Innovation การแข่งขันประกวดเสนอผลงานบนเวที  การแข่งขันหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเป็นนักประดิษฐ์ในหมู่เยาวชน  ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
         2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  PCB Fabrication for Robot Applications ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ อาคาร 89 ห้อง 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมความรู้  การพัฒนาการจัดอบรมความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนฝึกฝนนักศึกษาให้รู้จักการทำงานเป็นทีม   เป็นการอบรมภายในเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการนำไปใช้ประโยชน์จริง ในหัวข้อเรื่อง “PCB Fabrication for Robot Applications” ให้กับผู้ที่สนใจภายใน มจพ. อันได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษา 
การจัดอบรมจะมีความหลากหลายในเบื้องต้นจะเป็นการอบรมแบบต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในการสร้างหุ่นยนต์  Robot Academy Training Series ครั้งที่ 2 Electronics and Circuit หัวข้อ ”PCB Fabrication for Robot Applications” เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างวงจรโปรแกรมการอบรมครั้งต่อไป ครั้งที่ 3 Programming and Control  ครั้งที่ 4 System Integration  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์การให้บริการของ Robot Academy อาจารย์ ดร.อมรพันธุ์ กล่าว ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน และสอบถามได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 8124 คุณฝน https://www.facebook.com/robotacademy.kmutnb/ หรือ 
robotacademy@eng.kmutnb.ac.th  โทร.063-828-7720
 

ขวัญฤทัย ข่าว