มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > เดินเรื่องด้วยภาพ...มจพ. รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี ’60 มิตรภาพที่ดีรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
เดินเรื่องด้วยภาพ...มจพ. รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี ’60 มิตรภาพที่ดีรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
News Date31 สิงหาคม 2560
บรรยากาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งมจพ.กรุงเทพมหานคร   มจพ.ปราจีนบุรี  และมจพ.วิทยาเขตระยอง จะ
อบอวนไปด้วยเสียงเชียร์ เสียงหัวเราะ  เสียงปรบมือเป็นจังหวะๆ ของเหล่าบรรดานักศึกษาใหม่ป้ายแดงจากหลายๆ คณะที่เข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในรั้ว “ลูกพระจอม” หรือที่รู้จักกันดีในนามของ แสด – ดำ
สำหรับรูปแบบของการประชุมเชียร์โดยรวมแล้วเน้นความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งเดียวกันระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่  เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจ ความรัก ความผูกพัน ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์/บำเพ็ญประโยชน์  เชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์    มจพ. ขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน  พ.ศ.  2560 สาระสำคัญในประกาศ เช่น ช่วงเวลาจัดกิจกรรม เวลา 16.00 – 19.00 น. และต้องไม่จัดให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในช่วงที่มีการเรียนการสอน  และไม่ให้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่  และประชุมเชียร์ ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) การฝึกซ้อมกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  ให้ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย และในวัน ราชการ เวลา 09.00 – 19.00 น. และมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาฝึกซ้อม และจัดกิจกรรมต่อนักศึกษาใหม่ โดยออกไปดำเนินการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ตีกลอง และใช้เครื่องขยายเสียงทุกชนิด และมหาวิทยาลัยไม่ยึดถือระบบที่นักศึกษาปัจจุบันจะมีอำนาจบังคับนักศึกษาใหม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของนักศึกษาใหม่  และการจัดกิจกรรมต้องไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม กระทำในที่เปิดเผย และอย่างนุ่มนวล ต้องไม่มีการบังคับขู่เข็ญใด ๆ จนเป็นเหตุให้นักศึกษาใหม่ได้รับความกระทบกระเทือน ทั้งร่างกาย จิตใจ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย และเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
            การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์   ปีการศึกษา  2560  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มหาวิทยาลัยขอบคุณนักศึกษา คณะ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสอดส่องดูแลร่วมกัน  เพราะปัจจุบันการ
รับน้องต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์  เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง มิตรภาพที่ดี และอาจกล่าวได้
ว่าเป็นการส่งมอบความรู้สึกที่ดี  สืบทอดความรู้สึกและเรื่องราวอันดีต่าง ๆ ของรู่นพี่สู่รุ่นน้องที่เพิ่งย่างก้าวในรั้ว
มหาวิทยาลัย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ สมัครสมานให้เกิดในหมู่คณะ โดยเฉพาะในรั้ว มจพ.  กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ ได้รับการอนุเคราะห์ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์สวยๆ น่ารักๆ แมนๆ ของนักศึกษาจากหลายแห่งเป็นอย่างดีจากคณะต่าง ๆ  องค์การนักศึกษา และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย...ขอบคุณเป็นอย่างสูง
 
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cordia New"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:1Yued; mso-font-charset:222; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777217 0 0 0 65536 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face {font-family:"TH SarabunPSK"; panose-1:2 11 5 0 4 2 0 2 0 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1593835409 1342185562 0 0 65923 0;} @font-face {font-family:"TH Sarabun New"; mso-font-alt:"TH SarabunPSK"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 1342185562 0 0 65923 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:TH;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:TH;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:56.75pt 63.7pt 2.0cm 70.9pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->
ขวัญฤทัย ข่าว
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cordia New"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:1Yued; mso-font-charset:222; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777217 0 0 0 65536 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face {font-family:"TH SarabunPSK"; panose-1:2 11 5 0 4 2 0 2 0 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1593835409 1342185562 0 0 65923 0;} @font-face {font-family:"TH Sarabun New"; mso-font-alt:"TH SarabunPSK"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 1342185562 0 0 65923 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:TH;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:TH;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:56.75pt 63.7pt 2.0cm 70.9pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->