มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > คณะกรรมการนโยบายและแผน จัดประชุมสัญจร มจพ.วิทยาเขตระยอง
คณะกรรมการนโยบายและแผน จัดประชุมสัญจร มจพ.วิทยาเขตระยอง
News Date05 กันยายน 2560
คณะกรรมการนโยบายและแผน จัดประชุมสัญจร มจพ.วิทยาเขตระยอง
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น.  ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการนโยบายและแผน จัดประชุมสัญจรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี มจพ. วิทยาเขตระยอง ให้การต้องรับอย่างอบอุ่น
ในการนี้ ได้เยี่ยมชมสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนของทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนนั่งรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบวิทยาเขตและในช่วงบ่ายได้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของ มจพ.วิทยาเขตระยอง เพื่อมอบนโยบายตลอดจนได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน 
จิรพงศ์/ข่าว พัทธนันท์/Upload