มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ 7 มหาวิทยาลัย/สถาบันและ 14 องค์กรภาคอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ 7 มหาวิทยาลัย/สถาบันและ 14 องค์กรภาคอุตสาหกรรม
News Date31 สิงหาคม 2560
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ 7 มหาวิทยาลัย/สถาบันและ 14 องค์กรภาคอุตสาหกรรม
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ 7 มหาวิทยาลัย/สถาบัน อาทิ  1. สถาบันไทย-เยอรมัน 2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในแนวทางประชารัฐมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน "รวมพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย 4.0" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 14 ภาคอุตสาหกรรม อาทิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด และบริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด  ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
 
รุ่งนภา/ข่าว