มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ผลการแข่งขันการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม และรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากโฟม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการแข่งขันการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม และรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากโฟม คณะวิศวกรรมศาสตร์
News Date02 กันยายน 2560
ผลการแข่งขันการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม และรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากโฟม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร. อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เป็นประธานจัดการแข่งขันและมอบรางวัล “การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม (Boastful Innovation) และรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากโฟม” ในงาน The 1st KMUTNB Micro –Mechanism Robot Contest (MRC) 2017 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมของแต่ละโรงเรียน สร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการและผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ทีมผู้เข้าแข่งขัน ได้นำเสนอผลงานของตนในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการนำเสนอแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทบาทสมมุติ และการปฏิบัติการจริง ทำให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันทุกทีมที่มีการเตรียมความพร้อมกันเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที อาคาร 81 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PME จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมไทย-เยอรมัน มจพ. ผลงาน ปลั๊กกันไฟฟ้าดูด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม PET E14 จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมไทย-เยอรมัน มจพ. ผลงาน รดน้ำต้นไม้โดยใช้เครื่องทุ่นแรง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโพธิพัฒน์ จากโรงเรียนโพธิพัฒน์  ผลงาน โต๊ะทำงานสำหรับช่างทำหุ่นยนต์
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์จากโฟม ได้แก่ ทีม RTS_LOCK STD ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เฝือก RT ช่วยพยุง
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ทีม Solitary ทีม Siam ACP และทีมกุหลาบนนท์ 40 โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอขอบคุณ บริษัท โปลิโฟมแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้สนับสนุนเงินรางวัลชมเชยให้กับทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันอีก 3 ทีม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม  
 
รุ่งนภา/ข่าว  
 
พุทธาภรณ์/ภาพ