มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ.จัดงานวันแห่งเกียรติยศ แสดงความยินดีแก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot รองแชมป์โลกปี 2017
มจพ.จัดงานวันแห่งเกียรติยศ แสดงความยินดีแก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot รองแชมป์โลกปี 2017
News Date22 สิงหาคม 2560

มจพ.จัดงานวันแห่งเกียรติยศ แสดงความยินดีแก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot รองแชมป์โลกปี 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานวันแห่งเกียรติยศ แสดงความยินดีแก่นักศึกษา มจพ. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย World RoboCup Rescue 2017 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่่น เมื่อวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2530 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันจันทร์ที่  28  สิงหาคม  2560 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091  
                                                      กำหนดการ
งาน “วันแห่งเกียรติยศ” เพื่อแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
---------------------------------------
 
เวลา 17.00 น. - แขกผู้มีเกียรติถึงหอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์
  - ชมการขับร้องและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัย
     
เวลา 17.30 น. - ชมวีดิทัศน์การแข่งขัน World RoboCup Rescue 2017
  - ชมการแสดงศักยภาพของหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก iRAP ROBOT โดยทีมนักศึกษาและคณาจารย์
     
เวลา 18.00 น. - ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี
กล่าวเปิดงานแสดงความยินดี
     
  -

ประธานในพิธี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา

และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก iRAP ROBOT

   

 

  - ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กล่าวแสดงความยินดี
     
  - พิธีมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ iRAP ROBOT
     
  - เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ มจพ. และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึก แก่นักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT
     
  - ผู้แทนนักศึกษาของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT กล่าวขอบคุณ
     
  - ชมการขับร้องและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัย
     
เวลา 20.00 น. - ปิดงาน            
 
-------------------------------------------------
 
 
Cocktail และซุ้มอาหาร   /การแต่งกาย :ชุดสุภาพไว้ทุกข์
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
รุ่งนภา/ข่าว