มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลเหรียญทอง สุดยอดโครงงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลเหรียญทอง สุดยอดโครงงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
News Date19 สิงหาคม 2560
นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลเหรียญทอง สุดยอดโครงงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
 
น.ส.พรปวีณ์ คอนจอหอ น.ส.ไอริณ แป้นมุข และนายวาสุเทพ วิจิตรอมรเลิศ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โดยมี ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในสาย Information Technology  หัวข้อโครงงาน "การตรวจจับวัตถุจากภาพถ่ายเพื่อการระบุขนาดรองเท้าในระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์" (Object detection from camera images for identification of shoe size in e-commerce system) จากการแข่งขันนวัตกรรมและงานวิจัย (Novel Research & Innovation Competition – NRIC2017) ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ University Sains Malaysia-USM  ประเทศมาเลเซีย 
 
รุ่งนภา/ข่าว