มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ.ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บ. เคทิส วิจัยและพัฒนา
มจพ.ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บ. เคทิส วิจัยและพัฒนา
News Date29 สิงหาคม 2560

 มจพ.ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บ. เคทิส วิจัยและพัฒนา
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) และ คุณอภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์   ที่ตกลงกันร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ โดยจะร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ดังนี้ 1)  ส่งเสริมการร่วมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 2) ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน และ 3) ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดจนการนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริง บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องรายใหญ่ของไทย ทั้งนี้มีผู้บริหารทั้ง 2 แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี
ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ