มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ.ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลบางกรวย
มจพ.ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลบางกรวย
News Date18 สิงหาคม 2560
มจพ.ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลบางกรวย
                  ศาสตราจารย์  ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ นายสุรศักดิ์  วิชินโรจน์รัล  นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาศักภาพบุคลากร  การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการในการลดทรัพยากร  ประหยัดเวลา และงบประมาณ  เพื่อใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้บริหารงานตอบสองความต้องการของประชาชน เป็นต้น กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ มจพ. กับเทศบาลบางกรวยและหน่วยงานราชการ ในเทศบาล  ได้แก่ การศึกษาออนไลน์บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยโครงการดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารทั้ง 2 แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
 
 
ขวัญฤทัย ข่าว/อัมพร ถ่ายภาพ