มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > อ.ดร. อมรพันธุ์ นำทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot บันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ NBT World
อ.ดร. อมรพันธุ์ นำทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot บันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ NBT World
News Date18 สิงหาคม 2560
อ.ดร. อมรพันธุ์ นำทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot บันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ NBT World
 
อ.ดร อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ของหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP   บันทึกเทปโทรทัศน์  ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ  (NBT World)  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีทีมงานร่วมเดินทางด้วยคือ (1) นายนภดล  พัดชื่น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (MAUE) (2) นายภุมมิฑล  ไชยเชิดเกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE) (3) นางสาวพุทธาภรณ์  วิทวัสสำราญกุล นักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4) นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธ์กุล  ผู้อำนวยการกองกลาง (5) นางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ และ (6) นายบุกเบิก แสงประทุม นักประชาสัมพันธ์
สืบเนื่องจากทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล (Best in Class Mobility) รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World Robocup Rescue 2017” ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 23 ทีม จาก 10 ประเทศทั่วโลก อาทิ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อิหร่าน ฮังการี ตุรกี เกาหลีใต้ เม็กซิโก และไทย ซึ่งมีทีมผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 ทีม เพื่อเป็นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. ได้ประสานงานอาจารย์และนักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมออกรายการ Thailand Today  สำนักข่าว  กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ  (NBT World)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผู้ดำเนินรายการคือ นางกุสุมา โยธาสมุทธ โดยสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ เชิญสัมภาษณ์ หัวข้อ “หุ่นยนต์กู้ภัยสัญชาติไทย คว้ารางวัลรองแชมป์ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น”
นอกจากนี้แล้ว รายการจุดประกายขยายประเด็น  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM. 92.5 MHz เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2560 เวลา 09.00-10.00น. ณ ห้อง 220 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ให้สัมภาษณ์ออกอากาศสดทางโทรศัพท์แก่สถานีวิทยุฯ โดยนายอรัญ แบล็ทเลอร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต (TGGS) มจพ.


 
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ