มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหารเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหารเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
News Date14 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหารเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ของผู้ที่เกิด พ.ศ.2541
สามารถติดต่อ และยื่นขอผ่อนผันได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)
www.facebook.com/jpd.kmutnb?hc_ref=ART2tKgjImYxgf6fcaube0DMnD7RbqPnQzuzBX0IxfbR3R1cXv-3Vf89VoSX3pcK_Bc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARACwotCKWX6WJH_J0hb93ouLPeP6qST1n-dWaKst2hzNzeGS8PrU7c4TUAxJ4ooqsEJHGRhDhxaLPhD35AJbVuWriydh62GTuboz6-tfRzbYatk6yuh3Upj7OmclT6jsXnEmyT0yJdPwW6qwsS2OmtAWoPguD9kDLYy0Q73SM56_8pzEeLvgg&__tn__=CH-R