มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประกาศจิตอาสา ปีการศึกษา 2562
ประกาศจิตอาสา ปีการศึกษา 2562
News Date20 พฤศจิกายน 2561
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองกู้ยืมฯ สำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2562      โดยผู้ประสงค์กู้ยืมเงินจะต้องทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ตามเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด จึงจะได้รับสิทธิ์การกู้ยืมในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ :www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html