มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประกาศ การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2561
ประกาศ การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2561
News Date12 ธันวาคม 2561
การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ รายเก่าต่อเนื่อง ที่มีรายชื่อตามประกาศ
"มหาวิทยาลัยผ่อนผันให้ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม"