มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาวิศวฯ และ วทอ. มจพ. คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 256
นักศึกษาวิศวฯ และ วทอ. มจพ. คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
News Date12 มิถุนายน 2566
           เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ทีม iRAP_NA'VI คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติยอดเยี่ยม ในเกมการแข่งขันโปรยบุปผาบนนภาเหนือนครวัด และนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ Mechatronics-CIT วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในเกมการแข่งขัน Therapist Robot หุ่นยนต์กายภาพบำบัด จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนบนของฟอร์ม จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์จากทั่วประเทศ
สมาชิกในทีมหุ่นยนต์ iRAP_NA'VI ประกอบด้วย 
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ณคำพล
 2. นายธนกร กุลศรี
 3. นายทารี สัตยารักษ์
 4. นายธันธวัช ดารารัตน์
 5. นายชญานิน ธิติกุลวัฒน์
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
 1. นายเจษฎากร ชัยนราพิพัฒน์
 2. นางสาวณัฏฐณิชา สุขชัยฃ
 3. นายสุกฤษฎิ์ไชย หอมกระจาย
 4. นายอนวัช จิตรำลึก
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
10. นางสาวณัฐณิชา มณีวงษ์
มีอาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ อินเทียม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
สมาชิกในทีมหุ่นยนต์ Mechatronics-CIT ประกอบด้วย 
นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(MtET)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1. นายภาคภูมิ   จันทรา
 2. นายภานุวัฒน์ ผิวเดช
 3. นายธนากรณ์   ส้มทอง   
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ แก้วประชุม อาจารย์ ดร.ทศพร แก้ววิจิตร อาจารย์ ธีรวัฒน์ เบ็ญจวิไลกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดี ชื่นชมอาจารย์และนักศึกษาทุกคนในทีมที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาอย่างต่อเนื่อง

รุ่งนภา/ข่าว