มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 31 วันที่ 6-7 มีนาคม 2567
นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 31 วันที่ 6-7 มีนาคม 2567
News Date23 กุมภาพันธ์ 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 จัดงาน “นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 31” ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. กรุงเทพฯ มีกิจกรรมรับสมัครงานกว่า 120 บริษัท การสมัครงาน
และการขึ้นทะเบียนผู้หางานทำผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” โดยกรมการจัดหางาน https://thaimengaantam.doe.go.th/ การทดสอบความถนัดและฝึกอาชีพอิสระ นิทรรศการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นิทรรศการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มจพ. ฯลฯ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน
https://drive.google.com/drive/folders/1Srmx0Z1tpqkmJXAKXqklcueMabpRr7Iu?usp=sharing
การสมัครงาน
         * สมัครงานภายในงาน วันที่ 6-7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -16.00 น.
             ณ ลานชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.
          * สมัครงานทางออนไลน์ ในระบบ Super Hitech ระหว่างวันที่ 6-19 มีนาคม 2567          
           นักศึกษาและผู้สมัครงาน ทำเรซูเม่ ได้ที่ https://www.jobtopgun.com/super-resume/
 
         กำหนดอบรม/ทำเรซูเม่
           * วิทยาเขตระยอง
             - วันที่ 1 มีนาคม 2567 กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ
            - วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. กิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ "เคล็ดลับสมัครงาน
                กับ Super Resume” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
           * วิทยาเขตปราจีนบุรี
             - วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 11.30 น. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและ
               การจัดการอุตสาหกรรม
           * กรุงเทพฯ
             - วันที่ 5 มีนาคม 2567 กิจกรรม Roadshow ณ ลานชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา
โทร.  0 2555 2000 ต่อ 1314, 1169, 1131
ติดตามข้อมูลข่าวงานได้ที่  www.facebook.com/guidanceKMUTNB

จามีกร/ข่าว
พรทิพย์ กองแก้ว/เผยแพร่