มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
กองแผนงาน มจพ. ประกาศ แจ้งปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 (รอบ 11 เดือน)
News Date18 มีนาคม 2564
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดสำรวจระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 (รอบ 11 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-555-2000 ต่อ 1655 หรือเข้าสู่ระบบปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ได้ที่ http://ceremony.kmutnb.ac.th/
พัทธนันท์/ข่าว