มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Applied Statistics (ICAS 2022)
News Date21 มิถุนายน 2565
ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และเครือข่ายการวิจัยสถิติศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสถิติประยุกต์ International Conference on Applied Statistics (ICAS 2022) รูปแบบออนไลน์ “Data-Driven Statistics and Innovation” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2565 โดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – วันที่ 5 สิงหาคม 2565  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://icas2022.stat.kmutnb.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-555-2000 ต่อ 4903 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ จัดโดยภาควิชาสถิติประยุกต์ มจพ. ร่วมกับสมาคมสถิติแห่งประเทศไทยและเครือข่ายการวิจัยสถิติศาสตร์แห่งประเทศไทย
พัทธนันท์/ข่าว