มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม KMUTNB OPEN HOUSE 2020
News Date12 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานกิจกรรมเปิดบ้าน มจพ. เทคโนฯ นิทรรศ KMUTNB OPEN HOUSE 2020 ในระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม KMUTNB OPEN HOUSE 2020 เพื่อค้นหาคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ พร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย โดย มจพ. มีหลักสูตรการเรียน การสอน หลักสูตรร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ติดอันดับ TOP TEN มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (THE World University Rankings 2020) ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอนและการสร้างผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย          
  • การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ณ หอประชุมประดู่แดง
  • งาน Open House เปิดบ้านให้เยี่ยมชมทุกคณะ ณ มจพ.กรุงเทพมหานคร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ.วิทยาเขตระยอง
  • พร้อมบูธแนะนำหลักสูตรหลากหลายสาขา
  • กิจกรรม Work shop และการสาธิตนวัตกรรมของคณะต่างๆ  
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอหุ่นยนต์เพื่อการเก็บกู้ระเบิด-ทำลายล้างระเบิดแสวงเครื่อง ดาวเทียม Knacksat  และหุ่นยนต์ดำน้ำ Rov
พบกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทุกวิทยาเขต สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.00 น.  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มจพ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 2091
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ 081-9498343
มจพ.วิทยาเขตระยอง โทรศัพท์ 081-2670411
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/กราฟฟิก