มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
News Date26 กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2562) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายเป็นราชสักการะ โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. 
                              กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา  07.15 น.   - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ ห้องรับรองอาคารนวมินทรราชินี
เวลา  07.45 น. - อธิการบดี ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ 
เวลา  08.00 น.  - พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประจำสถานที่ประกอบพิธี
  - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา
  - ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองน้อย และถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
  - เจ้าหน้าที่นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล
  - ประธานสงฆ์ให้ศีล
  - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
  - พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
  - ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี ทอดผ้าไตรบังสุกุล
  - พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์
  - ประธานในพิธี กล่าวนำถวายสังฆทาน 
  - ประธานในพิธี และผู้ร่วมในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม
  - ประธานในพิธี และผู้ร่วมในพิธีกรวดน้ำ
  - เจ้าหน้าที่นำกล่าวกราบพระรัตนตรัย
  - ประธานในพิธีและผู้ร่วมในพิธีเตรียมตักบาตร
  - เจ้าหน้าที่นำกล่าวถวายของตักบาตร
  - ประธานในพิธี และผู้ร่วมในพิธีตักบาตรอาหารแห้ง โดยพร้อมเพรียงกัน
                           การแต่งกาย ชุดสุภาพ สีเหลือง
หมายเหตุ : นักศึกษาชมรมพุทธศาสน์ มีเครื่องสังฆทานและสิ่งของจัดจำหน่ายสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

พัทธนันท์/ข่าว