มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการในงาน “ICIT DAY 2021” หัวข้อ “Work & Learn Online อย่างไรไม่โดนแกง”
News Date16 กรกฎาคม 2564
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ ภายใต้งาน “ICIT DAY 2021”  หัวข้อ “Work & Learn Online อย่างไรไม่โดนแกง” ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. แบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชื่อเพจ Facebook คือ ICIT KMUTNB) โดยมี อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย พบกับเทคนิคหลากหลายในโลกออนไลน์ยุคโควิด-19
ลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/4ipmU
พัทธนันท์/ข่าว