มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดงาน“วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2019”ปี’62
News Date27 กุมภาพันธ์ 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ  ในงาน วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2019” ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเสียสละทุ่มเท แรงกายแรงใจในการ สร้างคุณประโยชน์ และชื่อเสียง  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพื่อคณะและมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานหน้า อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
          ผลงานของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับช่อดอกไม้และเกียรติบัตรในครั้งนี้ ประกอบด้วย
          - ผู้ฏิบัติงานดีเด่นระดับ ส่วนงาน ประจำปี 2561
          - รางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8  
          - รางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva”
          - รางวัลชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจำปี            2561
          - รางวัลบทความดีเด่น เรื่อง “Development of E-Learning Lessons on Architecture   Construction Techniques” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
          - รางวัลเหรียญทองแดง รายการ เอแม็ท/ครอสเวิร์ด ประเภททีมชายจากการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์จ.อุบลราชธานี
          - รางวัล Honorable Mention, CSU การแข่งขัน International College Student          Invitational Competition of Technology Simulation for High – speed         railway Construction
          - รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจำนวน 10 รางวัลจากการแข่งขันโครงการ Teaching Academy Award #8 2019 
 
ประจักษ์เวช ข่าว – ภาพ