มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดงาน “วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2023 ปี’66
News Date15 มีนาคม 2566
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี พร้อมมอบเหรียญและเกียรติบัตร ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ  ในงาน “วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2023 ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการสร้างคุณประโยชน์ และชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อคณะและมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานหน้า อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
     คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับเหรียญและเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้มีผลงานจาก โครงการรวม 8 โครงการ ได้แก่
1. รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน
2. การประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศ มจพ. ประจำปี 2566
3. รางวัลนวัตกรรมสร้างคนดีของแผ่นดิน Innovative Creation of Good Citizen Award 2022
4. รางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
5. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564
6. โครงการประกวดหนังสั้นประจำปี พ.ศ. 2565 (EIT Short film competition 2022)
7. รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
8. โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community and Leadership Exchange (TF SCALE)
Programme 2022-2023
    ชมวีดิทัศน์งาน“วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2023 ย้อนหลังได้ที่  https://www.facebook.com/fte.kmutnb2512/videos/1167031321365050


ประจักษ์เวช ข่าว-ภาพ