มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะบริหารธุรกิจ มจพ. จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "SMEs สุขภาพดี Online"
News Date05 เมษายน 2562
อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "SMEs สุขภาพดี Online" วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการทำธุรกิจกับเคล็ดลับสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจสุขภาพ และร่วมฟังการเสวนาของผู้บริหารธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่จะมาชี้ช่องทางและโอกาสการทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ แชร์ประสบการณ์และบอกเทคนิคของความสำเร็จด้านการตลาดจากการใช้สื่อออนไลน์ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการและอาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มจพ. คุณอาริยะ คำภิโล ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง สลัดเพื่อสุขภาพ แบรนด์ Jones' Salad คุณดนุพล ชิลลี่ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง แบรนด์อาหารเสริม FitWhey  ดำเนินรายการโดย  ดร.รณชาติ บุตรแสนคม ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ในการนี้มีนักศึกษา บุคลากรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธ์,สมเกษ/ภาพ
 
เว็บไซต์เดิม