มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะบริหารธุรกิจ มจพ. จัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "SMEs and Food Service Logistic"
News Date12 กุมภาพันธ์ 2563
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ผ่าทางตัน ดันยอดขาย ด้วยกลยุทธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ "SMEs and Food Service Logistic" วัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงการปรับตัวและสร้างกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน และร่วมฟังการเสวนาของผู้บริหารธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ อาทิ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักสื่อสารมวลชนและการตลาด อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มจพ. คุณธีรพัฒน์ เลิศประภา ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัทอิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด และ คุณวิทยา ลิมป์รัตนกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บรัทหัวปลาช่องนนทรี จำกัด ดำเนินรายการโดย ดร.รณชาติ บุตรแสนคม ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่  คุณปพิชญา เบอร์โทรศัพท์ 087-5577392
พัทธนันท์/ข่าว