มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะบริหารธุรกิจ มจพ. รับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ปี’65
News Date04 มีนาคม 2565
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้
          ระดับปริญญาโท เปิดรับ 2 สาขาวิชา ได้แก่ (1) สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA)   เข้าศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ รอบเช้า รอบค่ำ และเข้าศึกษาที่ มจพ. ระยอง  เรียนเฉพาะวันเสาร์ และ (2)  สาขาการบัญชี (X-MBAcc) เข้าศึกษาที่ มจพ. ระยอง วันเสาร์
           ระดับปริญญาเอก เปิดรับ 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA)  เข้าศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพ  เรียนวันอาทิตย์  รอบเช้า และเข้าศึกษาที่ มจพ. ระยอง เรียนวันเสาร์ รอบเช้า
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้วันที่ 5 มีนาคม 2565 สมัครออนไลน์ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ  วันที่ 18 มีนาคม 2565   สอบข้อเขียน สอบประเมินความสามารถ และสอบภาษาอังกฤษทั่วไป  วันที่ 20 เมษายน 2565
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fba.kmutnb.ac.th บริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
โทรศัพท์  089-688-0377 และ 080-594-5073  Facebook:คณะบริหารธุรกิจ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/  บัณฑิตวิทยาลัย 0-2555-2000 ต่อ 2405-2417 facebook.com/grad.kmutnb   บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทราชินี ชั้น 12  

ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ