มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะบริหารธุรกิจ มจพ. ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา (ชัยภูมิ) จัด“โครงการผ่าตัดต้อกระจก 60 ดวงตา สำหรับคนยากไร้”
News Date03 กันยายน 2562
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  มอบเงินจำนวน 576,000 บาท
 ให้แก่นายแพทย์อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ ประธานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา (ชัยภูมิ) สำหรับผู้ยากไร้ 
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบรอบ 60 ปี  ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย
 อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
 ได้ดำเนินมาแล้ว 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีนายชัยยันต์  เจริญโชคทวี ประธานนักศึกษาปริญญาเอก  รุ่นที่ 5 (XDBA5) นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง ดร.อนุชิดา ชินศิรประภา ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดระยอง นายธารา ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง นายแพทย์ประสิทธิ์ ทองสดายุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย แพทย์ พยาบาล สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง และคณะผู้บริหาร  นักศึกษาระดับปริญญาเอก (X-DBA) และปริญญาโท (X-MBA) ร่วมเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจก 60 ดวงตา มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

ขวัญฤทัย ข่าว