มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. สัมมนาวิชาการในหัวข้อ START UP BUSINESS by BOI
News Date11 เมษายน 2562
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ START UP BUSINESS by BOI ฟังการบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ คุณ สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการ กองบริหารการลงทุน 1 (เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และคุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่
คุณณรงวิทย์ 0851992468 และ คุณณภาภัช 0989159886
 พัทธนันท์/ข่าว
 พัชราภรณ์/ข้อมูล
เว็บไซต์เดิม