มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ Machine Learning Analysis of Physical Parameters of Indigenous Artifacts
News Date05 สิงหาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Machine Learning Analysis of Physical Parameters of Indigenous Artifacts โดยมี : Prof. Dr. Andrei Volodin จาก University of Regina, Canada เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น ณ ห้องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้น 2 โซน B คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://tinyurl.com/25rdg85k (มีที่นั่งจำนวนจำกัด) สามารถรับชมทาง Facebook LIVE ผ่านช่องทาง เพจ Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-555-2000 ต่อ 4212, 4225, 4242
พัทธนันท์/ข่าว