มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. ระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563
News Date27 พฤศจิกายน 2562
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี 6 ปี ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-627000 ต่อ 5400 หรือ 062-328-9727 หรือที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง
สมัครได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.sciee.kmutnb.ac.th/news_general_detail.php?id=74
พัทธนันท์/ข่าว
สุกัญญา/ข้อมูล