มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติในรอบพิเศษ NON-TCAS ADMISSION
News Date06 ตุลาคม 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติในรอบพิเศษ NON-TCAS ADMISSION โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2563
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังอยู่ในปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการไทย หรือ (เกรด 12 ในระบบสหรัฐอเมริกาหรือปีที่ 13 ในระบบอังกฤษ)
เกณฑ์การรับสมัคร
คะแนนการทดสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง SAT, GED, IGCSE/GCSE/GCE
คะแนนทดสอบภาษาอังอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL(PBT, IBT, CBT), IELTS, TOEIC, K-STEP
หลักสูตรที่เปิดรับ
-หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
-หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
-หลักสูตรวิศวกรรมเชิงวัสดุและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
-หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
-หลักสูตรวิศกรรมการบิน-อวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
-หลักสูตรวิศกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่นี่
https://www.eng.kmutnb.ac.th/ciep/?page_id=122
ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง E-mail : ciep@eng.kmutnb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-555-2000 ต่อ 8146
พัทธนันท์/ข่าว