มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัคร น.ศ. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ป. ตรี โควตาเรียนดี ปี' 65
News Date12 พฤศจิกายน 2564
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา  2565  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี  จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี และ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
- เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์      วันที่ 14 ธันวาคม 2564
 - สอบสัมภาษณ์    วันที่ 17 ธันวาคม 2564
 - ประกาศผลสอบคัดเลือก    วันที่ 22 ธันวาคม 2564
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันสิทธ์ (Clearing House)   วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

           สมัครออนไลน์ได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โทรศัพท์  คุณโบว์ 095-446-1999
 
ขวัญฤทัย ข่าว