มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ (ไทย-ญี่ปุ่น) International Academic forum 2019
News Date04 มีนาคม 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ (ไทย-ญี่ปุ่น) International Academic forum 2019 โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ผู้เชื่ยวชาญในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก Kyushu Institute of technology Japan ร่วมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาทางวิชาการนี้ ในวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา ตั้งแต่ 08.00 น.ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฟังบรรยาย ลงทะเบียนสัมมนาฟรีได้ที่ https://tinyurl.com/y5l2lfhg
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2H8mR9J
พัทธนันท์/ข่าว