มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมระบบความดันสูงให้กับโรงพยาบาลกลาง
News Date17 มีนาคม 2566
ศ.ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. กิตติชัย ธนทรัพย์สิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร และทีมนักวิจัย นำโดย ศ.ดร. จันทรพร ผลากรกุล หัวหน้าโครงการ ร่วมส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมระบบความดันสูงให้กับโรงพยาบาลกลาง โดยมี แพทย์หญิง คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง เป็นผู้รับมอบ วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นระบบผลิตออกซิเจนสำรองและใช้ผลิตออกซิเจนสำหรับเติมออกซิเจนไซลินเดอร์สำหรับใช้ในการขนย้ายผู้ป่วยและในรถกู้ชีพ โดยเครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมระบบความดันสูงมีกำลังการผลิตออกซิเจนจากอากาศที่อัตรา 200 ลิตรต่อนาที ที่สภาวะมาตรฐาน และเพื่อรองรับกับการใช้ออกซิเจนในโรงพยาบาล ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในรูปเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศล และเงินอุดหนุนการวิจัยจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) บริษัท อินเทลลิเจนท์ เฮลท์ เทค จำกัด  บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TEDFUND) ณ โรงพยาบาลกลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจพร/ภาพ