มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก ให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในการคัดกรองโรค
News Date29 มิถุนายน 2563
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในพิธีส่งมอบ ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก ให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยมี นพ.นพนันต์ แก้วสว่าง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการคัดกรองโรค ช่วยลดความเสี่ยงและเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ได้ทำการติดตั้งพร้อมใช้งานแล้ว โครงการ “ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก” ได้รับการสนันสนุนจาก ศิษย์เก่าและองค์กรเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน เป็นหัวหน้าโครงการ ในการนี้มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลร่วมในพิธีส่งมอบ ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจพร/ข้อมูล-ภาพ