มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครศึกษา ป.โท ปี’67 ช่วงที่ 3
News Date30 เมษายน 2567
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษา 1/2567 ประจำปีการศึกษา 2567 ช่วงที่ 3 รับสมัครวันที่ 11 มีนาคม – 12  พฤษภาคม 2567 หลักสูตร ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร (MFSI)
          สมัครออนไลน์ที่ grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLog
          รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ www.agro.kmutnb.ac.th / Line : https://lin.ee/rZNXfTA   หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ มือถือ 084-352-4447   โทรศัพท์ (037) 217-300 ต่อ 7900  

ขวัญฤทัย ข่าว