มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ. วิทยาเขต ปราจีนบุรี เปิดรับสมัคร Tcas 4 รับตรงอิสระ โอกาสพิเศษสำหรับน้อง ๆ ม.6
News Date30 พฤษภาคม 2567
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครด่วนๆ  รอบ Tcas 4 Direct Admission รับตรงอิสระ โอกาสพิเศษสำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษา (ม.6) ที่พลาด  โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล กำลังเปิดรับสมัคร เป็น 2 ช่วง คือ รอบที่ 1 วันที่ 27-29  พฤษภาคม 2567 และ รอบที่ 2 วันที่ 8-11 มิถุนายน  2567  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการ  สามารถสมัครได้ที่  http://www.admission.kmutnb.ac.th

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
อ.ดร.สุกัญญา 080-449-2050, คุณธีราพร 037-217-300 ต่อ 7900, คุณชลันดา 064-325-6307 และ Line : https://lin.ee/rZNXfTA

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ