มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี
News Date14 สิงหาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตรจารย์ ดร.อนิราช มิ่งขวัญ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี โดยมีคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานและถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นพระภิกษุสงฆ์ให้พรพร้อมพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องพวงแสด อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว
กิติศักดิ์/ข้อมูล