มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรีจัดงาน "FITM SciWeek สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564" ในรูปแบบออนไลน์
News Date20 กรกฎาคม 2564
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดงาน "FITM SciWeek สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564"  ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 นี้ พบกับ การประกวดการแข่งขันหลากหลายสาขา นิทรรศการ และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงาน "FITM SciWeek สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564" แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ติดตามรายละเอียดของงานได้ที่ลิ้งค์ https://www.fitm.kmutnb.ac.th/sciweek  พบกับกิจกรรมภายในงานแกละรับชม
นิทรรศการพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
นิทรรศการพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและนวัตกรรมไทย
นิทรรศการและกิจกรรมการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
การประกวดแข่งขันออนไลน์
การอบรมและแข่งขันการเขียนแบบทางวิศวกรรม
การแข่งขันวาดภาพ "เทคโนโลยีของที่พักอาศัยในยุค 2050"
การแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
การประกวดแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์.
หลักสูตรและโครงการรับสมัคร "ค้นพบตัวตนที่ใช่...ก้าวไปสู่ความสำเร็จ"
พร้อมรับชมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ผ่าน Facebook Live
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
พัทธนันท์/ข่าว
กิตติศักดิ์/ข้อมูล