มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ช่อง 7 HD บันทึกเทปผลงานวิจัย เรื่อง ตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ
News Date04 มิถุนายน 2562
วันนี้ (4.6.62)  เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสมาคมศิษย์เก่า  อาจารย์ ดร. กฤช สินธนะกุล หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (ชั้น 1 ตึก 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมให้การต้อนรับทีมข่าวจากช่อง 7 HD มาบันทึกเทปผลงานวิจัย เรื่อง ตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ ผลงานของนายชาญชัย ช้างเผือก และนายพจน์ปกรณ์ เทียนมา  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. มีผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ออกอากาศ วันนี้เวลา 20.15 น. หลังข่าว 
ทางช่อง 7 HD อย่าลืมติดตามชมกันะคะ

ขวัญฤทัย ข่าว/ประจักเวช ถ่ายภาพ