มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ มจพ. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เข้ามอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ มจพ. และร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นำเสนอในงานคอนกรีตเอเชีย
News Date13 พฤศจิกายน 2562
ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 (The 2nd International College Student Invitational Competition of Technology Simulation for High-speed Railway Construction) ภายใต้หัวข้อ การออกแบบคอนกรีตไหลเข้าแบบด้วยตัวเอง (Self-compacting concrete) ในงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับรถไฟความเร็วสูง ณ ประเทศจีน มีทีมนักศึกษาประกอบด้วย 1.นายภูวดล ใยยินดี 2. นายนิติภูมิ ขุนฤทธิ์ นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.นายจำรัส แดงสวัสดิ์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ในการนี้ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ ได้เข้ามอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจร่วมกันในนาม มจพ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการนโยบายและแผนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. สืบเนื่องจากรางวัลที่ได้รับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้จัดงานคอนกรีต เอเชีย 2018 ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมคอนกรีต ที่รวบรวม งานทางด้านคอนกรีตและซีเมนต์อย่างครบวงจร รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้ก้าวไปในระดับโลก มาบันทึกเทปเพื่อสัมภาษณ์ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ เกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับและประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติ และการนำไปต่อยอดโครงการในอนาคต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นำเสนอเรื่องราวความสามารถของเด็กไทยในงานคอนกรีต เอเชีย ที่จะจัดขึ้นในปีหน้านี้ ณ หอเกียรติประวัติ มจพ. สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ