มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26
News Date05 มิถุนายน 2562
ทีม iRAP_Fe นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562  เกมการแข่งขัน “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือทำและการแก้ปัญหาในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้สามารถทำงานหรือใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ในการนี้ทีม iRAP_Fe ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสู่การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ปทุมธานี มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และประชาคม มจพ. ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทีมหุ่นยนต์ มจพ. ในการแข่งขันนัดต่อไปที่จะมาถึงนี้
พัทธนันท์/ข่าว
ธัญญาภรณ์/ข้อมูล