มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์นานาชาติ BRU English Speech Competition 2019
News Date07 กุมภาพันธ์ 2562
Miss Chanpanha Chum นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์นานาชาติในงาน BRU English Speech Competition 2019 โดยได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 3,000 บาท ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ได้เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์นานาชาติ ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวมีการแข่งขันสองรอบ โดยรอบแรกเป็น Prepared Speech  จากนั้นคัดผู้เข้ารอบ 5 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ Impromptu Speech  วิทยาลัยนานาชาติได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน 3 คน ได้แก่ นางสาว สุขหรรษา อยู่ดี นักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี, Miss Chanpanha Chum นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ และ Miss Nguyen Thu Anh นักศึกษาทุนวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีอาจารย์ณัฐธิดา พลซื่อ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 30 คน จาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณ นักศึกษาและอาจารย์ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้ได้รับรางวัลและเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562
พัทธนันท์/ข่าว
ศุลิฎา/ข้อมูล