มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019 (WRG)
News Date10 กันยายน 2562
นักเรียนตัวแทนประเทศไทย จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019 (WRG) ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีทีมจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน 8 ประเทศ ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน เมียนมาร์ ภูฏาน อินโดนีเซียและไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในแต่ละประเภทดังนี้ นายพาทัส แจ่มใจ นักเรียน รร. เตรียมฯ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัล
1st sumo RC Xteme 3 kg (ที่1)
1st runnerup sumo Rc 3 kg Senior (ที่2)
2nd runnerup Mini rescue senior (ที่3)
นายเจษฎากร ชัยนราพิพัฒน์ นักเรียนสาขาเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล
1st runner up sumo RC Xtreme 3 kg (ที่2)
นางสาวเสาวลักษณ์ ณ คำพล นักเรียนสาขาเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล
2nd runnerup sumo rc senior 5 kg (ที่3)
โดยมี อาจารย์ธีรวัฒน์ เบ็ญจวิไลกุล อาจารย์ณัฐพล ปัญญาหลวง อาจารย์คฑาวุฒิ อุชชิน อาจารย์สุรเชษฐ์ อินเทียม อาจารย์พชรพล ศิลาคุปต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมหุ่นยนต์และนวัตกรรม โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
พัทธนันท์/ข่าว
ปิติพัฒน์/ข้อมูล-ภาพ