มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566
News Date09 มกราคม 2566
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 ( มจพ. กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาเขตระยอง ) โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – วันที่ 5 มีนาคม 2566 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่  https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin.aspx
ติดตามรายละเอียดระเบียบการได้ที่ https://grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php?topic=519&type=1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. 02-5552000 ต่อ 2407, 2422
พัทธนันท์/ข่าว