มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยรับสมัครถึง 1 ตุลาคม 2565
News Date09 กันยายน 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 (ทั้ง 3 วิทยาเขต) โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ 20 มิถุนายน ถึง 1 ตุลาคม 2565 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์รับสมัคร  https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin.aspx
ลิ้งค์ระเบียบการ : https://grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php?topic=464&type=1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. 02-5552000 ต่อ 2407, 2422
พัทธนันท์/ข่าว