มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศผลการจัดแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด Thailand GreenMech Contest 2024”
News Date30 พฤษภาคม 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด Thailand GreenMech Contest 2024” ชิงแชมป์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชมภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาประชันความสามารถ โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 79 โรงเรียน 173 ทีม ประเภทการแข่งขัน มีดังนี้ 1. Green Mech Jr. – Science 2. Green Mech Basic ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่านต่อ หน้า 2)
3. Green Mech Advance ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย 4. Robot for Mission (R4M) ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ติดตามการประกาศผลรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้ที่ เพซบุ๊ก Thailand Green Mech  หรือลิงก์ www.facebook.com/p/Thailand-Green-Mech-100057209421170/?locale=th_TH