มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562
News Date17 เมษายน 2562
ประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปีการศึกษา 2562 และโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://result.kmutnb.ac.th