มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ณ สิงคโปร์ จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
News Date20 กุมภาพันธ์ 2566
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (2023) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ทุน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจขอรับทุนเข้าศึกษาต่อสามารถติดตามรายละเอียด ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
พัทธนันท์/ข่าว