มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศศูนย์ สอวน. มจพ. เลื่อนการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564
News Date06 มกราคม 2565
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดประกาศแนบไฟล์ PDF มาดังนี้