มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. ฉบับที่ 5 เรื่องนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการทำความสะอาดภายในอาคารอย่างเคร่งครัด
News Date10 เมษายน 2564
ประกาศ มจพ. ฉบับที่ 5 ตามที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดโควิด-19 มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการทำความสะอาดภายในอาคาร ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด